Η ιδέα

Η ιστορία έχει αποδείξει αμέτρητες φορές  πως μέσα από ιδέες  αλλάζει ο κόσμος!  Μια ιδέα είναι  αφετηρία, σύντροφος και οδηγός!  Το Σωματείο «Επαγρύπνηση στο διαδίκτυο»  αντιπροσωπεύει την υλοποίηση μιας ιδέας,  που υπάρχει βαθιά ριζωμένη στη σκέψη όλων των γονέων,  γιατί έτσι ξεκίνησε πρωταρχικά το όλο εγχείρημα.

Μέσω του Σωματείου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε γονέα να βρει τον σωστό τρόπο να εξωτερικεύσει και να εκφράσει τον προβληματισμό του.

Ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να γνωρίσει ακόμα μία, από τις πτυχές του διαδικτύου, να θέσει ισχυρά θεμέλια, να σχεδιάσει νέες βάσεις ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι μέσω της ενημέρωσης θα γνωρίσουν άλλη μια  διάσταση, όσον αφορά την ορθή χρήση και την ενημέρωση στο διαδίκτυο.


Επιμέλεια Αργυρώ Παρδαλάκη

Αφηρημένο γραμμικό σχέδιο με χρωματικές αποχρώσεις που μεταφορικά θα μπορούσε να ήταν ιδέες στη σκέψη.

Το Σωματείο «Επαγρύπνηση στο διαδίκτυο»  αντιπροσωπεύει την υλοποίηση μιας ιδέας,  που υπάρχει βαθιά ριζωμένη στη σκέψη όλων των γονέων.