ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΑ VIDEO ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.