Παραμύθι

Παραμύθι Α΄ μέρος :
Πως κατάφερα να χρησιμοποιώ σωστά το διαδίκτυο !

PresentationNew2000

Παραμύθι Β΄ μέρος :
Πως κατάφερα να χρησιμοποιώ σωστά το διαδίκτυο !

2ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΟ-ΜΕΡΟΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Το υλικό της παιδικής ενότητας που περιλαμβάνει τα εξής: Η παρέα μας συζητάει…, Έχω μια έξυπνη ιδέα! καθώς και το παραμύθι με τίτλο: Πως κατάφερα να χρησιμοποιώ σωστά το διαδίκτυο! αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας που γίνεται για να βοηθήσει τα παιδιά μικρής ηλικίας, να κατανοήσουν μέσω της εικόνας κυρίως, με ευχάριστο τρόπο, κάποιους από τους βασικούς κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αυτό το υλικό έχει δημιουργηθεί, από την κυρία Αργυρώ Παρδαλάκη μέσω επεξεργασίας εικόνας και ζωγραφικής με ψηφιακά μέσα. Επίσης στην προσπάθεια αυτή έχει συντελέσει η κυρία Αγγελική Δρακάκη, η οποία έδωσε την άδεια της, παραχωρώντας για χρήση και τροποποίηση, τον χαρακτήρα του μικρού ήρωα του παραμυθιού για τις ανάγκες του υλικού της παιδικής ενότητας και την ευχαριστούμε γι’ αυτό.