ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία του «Σωματείου Επαγρύπνηση στο Διαδίκτυο» πηγάζει από τις διαχρονικές αξίες  που υπάρχουν ανέκαθεν στην πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης. Αξίες αναλλοίωτες, που εκφράζουν οι αλληλένδετες έννοιες Θεός, άνθρωπος ,αγάπη, γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο καθ’ εικόνα και ομοίωση του δείχνοντας την αγάπη του στον άνθρωπο. 

Ωστόσο, η φιλοσοφία ενός Σωματείου πρεσβεύει τις αξίες και τις αρχές του δημοκρατικού πνεύματος που από εκεί πηγάζει η αληθινή ελευθερία για την οικογένεια: για τον πατέρα, την μητέρα, το παιδί. Σύμφωνα με τον Ουγκό: «η αληθινή Ελευθερία δεν είναι να κάνει ο άνθρωπος ότι θέλει, αλλά ότι έχει το δικαίωμα να κάνει» και στην περίπτωση αυτή είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα μας  να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά μας για να μπορούν να είναι οι μελλοντικοί αληθινά ελεύθεροι συνεχιστές μας. Γι αυτό το λόγο, μέσω του Σωματείου «Επαγρύπνηση στο διαδίκτυο»   συναισθανόμαστε την ανάγκη των γονέων να δώσουν στα παιδιά τους τα απαραίτητα  στοιχεία και τα δεδομένα γνώσεων που θα χρειαστούν για να διαχειριστούν την καθημερινότητα τους  στην ψηφιακή εποχή.
Εν κατακλείδι, «φιλοσοφία μας, είναι να δημιουργήσουμε τις βάσεις για γονείς, έφηβους και παιδιά με προηγμένη αντίληψη και υψηλό δείκτη ψηφιακής-βιολογικής νοημοσύνης».